Background Image

Estudi cinemàtic i fotomètric de Cepheus OB3 i alpha-Persei

Autor/a: 
Enric Trullols Farreny
Dirección: 
Carme Jordi y Gaspar Rosselló
Centro: 
Universitat de Barcelona
Fecha: 
Lunes, 1 Enero, 1990