Estudi cinemàtic i fotomètric de Cepheus OB3 i alpha-Persei

Autor(es): 
Enric Trullols Farreny
Dirección: 
Carme Jordi y Gaspar Rosselló
Centro: 
Universitat de Barcelona
Fecha: 
Lun, 01/01/1990